Francisca Khamis

Francisca Khamis Giacoman is een Chileense kunstenaar van Palestijnse afkomst. In haar performances en audiovisuele installaties brengt ze gefragmenteerde diasporische herinneringen in beeld. Ze verbindt familiearchieven aan ons collectieve gehuegen en komt zo tot verschillende vormen van zijn, tussen werelden en identiteiten in. 


In haar werk combineert Khamis Giacoman mondelinge verhalen en objecten van haar familie met de verhalen van migranten die ze de afgelopen jaren heeft gehoord, vooral die van Palestijnen of Arabieren die in ballingschap leven in haar geboorteland Chili. Het effect van tussenliggende identiteiten is van bijzonder belang voor haar onderzoek en vormt de basis van haar werk.


Een pakje dat ze ontving van haar familie in Chili speelt nu een belangrijke rol in haar werk. Terwijl ze de doos opent en de stof vouwt, ontvouwt ze verhalen die in deze materialen besloten liggen, maar ook fictief zijn. Identiteiten worden altijd geconstrueerd tussen fictie en werkelijkheid. Deze handeling van (on)vouwen biedt een blik in het diasporische geheugen en een inzicht in de vele tussen-toestanden die Francisca's leven en dat van zovele anderen doordringen.


Francisca Khamis Giacoman presenteerde haar werk in de Rozenstraat, Amsterdam; Hotel Maria Kapel, Hoorn; Het Nieuwe Instituut, Rotterdam; Kunstverein, Amsterdam; PuntWG, Amsterdam; Stroom, Den Haag; Stadion, Berlijn. Haar werk is gepubliceerd in Zelda Magazine, Finland; en ze was artist in residence in Umeå, Zweden. Francisca Khamis Giacoman is sinds kort mede-oprichtster van Espacio Estamos Bien, een kunstcoöperatie in Amsterdam die ontmoetingen, publicaties en tentoonstellingen organiseert.

foto Reinout Bos

Cae
Cae eternamente
Cae al fondo del infinito
Cae al fondo del tiempo
Cae al fondo de ti mismo
Cae lo más bajo que se pueda caer
Cae sin vértigo
A través de todos los espacios y todas las edades
A través de todas las almas de todos los anhelos y todos los naufragios
Cae y quema al pasar los astros y los mares
Quema los ojos que te miran y los corazones que te aguardan
Quema el viento con tu voz
El viento que se enreda en tu voz
Y la noche que tiene frío en su gruta de huesos
Cae en infancia
Cae en vejez
Cae en lágrimas
Cae en risas
Cae en música sobre el universo
Cae de tu cabeza a tus pies Cae de tus pies a tu cabeza
Cae del mar a la fuente
Cae al último abismo de silencio
Como el barco que se hunde apagando sus luces
Caer ascendiendo
Caer hacia arriba
Caer al revés


Fall
Perpetually fall
Fall to the depths of the infinity
Fall to the depths of time
Fall to the depths of yourself
Fall as far as you can fall
Dizzilessly fall
Across all space across all ages
Across all the souls of all the desperate
(and all the shipwrecked
Fall and burn past stars and seas
Burn the eyes that watch you the hearts
(that await you
Burn the wind with your voice
The wind tangled in your voice
And the night freezing in its cave of bones
Fall into childhood
Fall into senility
Fall into tears
Fall into laughter
Fall into music over the universe
Fall from your head to your feet
Fall from your feet to your head
Fall from the sea to the source
Fall to the final pit of silence
Like a sinking ship with its
(lights going out
To fall ascending
To fall upwards
To fall upside down

Uittreksel uit Altazor: Canto I (1931) van Vicente Huidobro vertaald door Cecilia Vicuña en fragment van Caer Ascendiendo door Francisca Khamis Giacoman.

 

Caer Ascendiendo

Khamis begon haar residentie op 24 maart 2023. Ze werkte verder aan het stuk Caer Ascendiendo (Fall Ascending), met het idee van 'tussen' identiteiten, waarbij ze via het textiel verhalen van diaspora onderzocht.
Tijdens haar publieke sharing op 21april opende Khamis een perceel van dit onderzoek, waarbij ze het publiek uitnodigde om deel te nemen aan haar residentieproces.

 

 

BAU AIR DOTE residentie is een samenwerking tussen BAU en Dancing on the Edge

foto Reinout Bos
foto Reinout Bos
foto Reinout Bos
foto Reinout Bos