RESIDENTEN

ARTUN ALASKA ARASLI


Artun Alaska Arasli is een in Amsterdam gevestigde kunstenaar, schrijver en curator. Zijn werk gaat over de relatie tussen het kunstwerk, de documentatie ervan en het moment dat de toeschouwer het werk aanschouwt. Hij presenteert zijn sculpturale en op tekst gebaseerde werken vaak uitsluitend als fotografische documentaties, om zo de voorwaarden te scheppen voor hun ontvangst en verdere distributie.  

Tijdens zijn residentie wil Artun een tentoonstelling opvoeren door middel van een reeks immateriële uitingen en voorstellen. Hij zal een ekrastische herleving van zijn stervende ideeën creëren en ze aaneenrijgen tot een coherent geheel - een monoloog die hij voor de allereerste keer zal opvoeren. 

 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Artun Alaska Arasli te gaan. 

REZA MIRABI

Reza Mirabi houdt het midden tussen een choreograaf, beeldend kunstenaar, danser en zadenverzamelaar. Hij heeft een achtergrond in tuinbouw, milieu-educatie en herbebossingsprojecten in Iran, Koerdistan, India en Portugal. 
Reza onderzoekt in zijn werk manieren om verhalen over te dragen, door middel van geluid, beweging en poëzie. Gefragmenteerde, maar urgente verhalen van zowel persoonlijke als politieke herinneringen, materialen en vormen van verlies. Verhalen die worden gevormd door te luisteren en te verbeelden, en door opnieuw te luisteren. Hij luistert met en door zijn hele lichaam om kritisch te kunnen reageren op de gelaagde verhalen van ontheemding die hij in zich draagt. 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Reza Mirabi te gaan.