RESIDENTEN

Tchelet Pearl Weisstubs praktijk verenigt theater en beeldhouwkunst in interdisciplinaire installaties en performances.
Haar werk probeert de abstracte notie van het verstrijken van tijd te belichamen. Daarbij gaat het vooral om de spanning tussen duurzaamheid en kwetsbaarheid. In een tijdperk waarin massacomputerisering onze aangeboren beperkingen overwon (zoals het vermogen om onze herinneringen op te slaan en nooit meer te vergeten), ziet Weisstub een overheersend sociaal klimaat dat natuurlijke processen van verval ontkent. Ze zet in haar werk oude en nieuwe technologieën in om te bespreken wat het is om mens te zijn. Weisstubs werk çreëert hiermee een ruimte waarin we onze menselijke kwetsbaarheid kunnen delen en begrijpen als een collectieve, ontologische toestand. Met behulp van haar theaterachtergrond regisseert ze objecten in mise-en-scènes, waarbij ze sculpturen creëert die de aanwezigheid van leven bevatten. In haar live performances objectiveert ze het menselijk lichaam en onderzoekt ze de materiële beperkingen ervan.

 

Mat(t)er
Weisstub vindt in BAU AIR de mogelijkheid om een reeks werken over Mothering & Technology, genaamd 'Future Present', verder te ontwikkelen. Tijdens haar residentie, van 26 november tot 23 december 2022, creëer ze het eerste ontwerp van een performance genaamd: Mat(t)er, een opgraving van herinneringen gerelateerd aan zorgverlening. Op zoek naar een cyclische en moederlijke ervaring van tijd. Een moeder en kind zijn grotarcheologen, die elkaars herinneringen en zorgfantasieën opgraven. Weisstub richt zich vooral op het verkennen van de lichamelijkheid van het vastgrijpen en loslaten van nagespeelde zorgherinneringen met de performers. Een herinnering grijpen en een ander lichaam grijpen. Loslaten als ontwaken uit een fantasie; loslaten als het loslaten van houvast of het loslaten van afhankelijkheid.

 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Tchelet Pearl Weisstub te gaan. 

 

Egle Budvytyte werkt op het snijvlak van beeldende- en performancekunst. Ze benadert beweging en gebaar als technologieën voor een mogelijke ondermijning van normativiteit, gender en sociale rollen. En voor (andere) dominante verhalen die de openbare ruimte beheersen.
Haar werk omvat liedjes, poëzie, video's en performances. Hierin verkent zij de overtuigingskracht van collectiviteit, kwetsbaarheid en doordringbare relaties tussen lichamen, publiek en de omgeving.

 

Song Sing Soil 2022

Van 4 november tot 2 december 2022 werkt Egle in de BAU Studio. Zij onderzoekt hoe zang kan dienen als voertuig voor spreuken en verhalen, door middel van stem, toonhoogte, pauze, ademhaling, ritme, rijm en herhaling. Hoe taal en sonische pulsaties het lichaam en het zenuwstelsel kunnen kalmeren. En hoe met een proces van schrijven en zingen de relatie tussen het lichaam en het landschap vorm krijgt. Tussen kwetsbaarheid, verval en sterven. Melodieën als medicijn. Egle ontvouwt het idee van grond, als metafoor voor het onderbewuste en het voorouderlijke en als een materiële realiteit die ons in stand houdt en ondersteunt.

 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Egle Budvytyte te gaan. 

ARTUN ALASKA ARASLI


Artun Alaska Arasli is een in Amsterdam gevestigde kunstenaar, schrijver en curator. Zijn werk gaat over de relatie tussen het kunstwerk, de documentatie ervan en het moment dat de toeschouwer het werk aanschouwt. Hij presenteert zijn sculpturale en op tekst gebaseerde werken vaak uitsluitend als fotografische documentaties, om zo de voorwaarden te scheppen voor hun ontvangst en verdere distributie.  

Tijdens zijn residentie wilde Artun een tentoonstelling opvoeren door middel van een reeks immateriële uitingen en voorstellen. Hij creëerde een ekrastische herleving van zijn stervende ideeën en bond ze samen tot een coherent geheel - een monoloog die hij voor de allereerste keer zal opvoeren. 

 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Artun Alaska Arasli te gaan. 

REZA MIRABI

Reza Mirabi houdt het midden tussen een choreograaf, beeldend kunstenaar, danser en zadenverzamelaar. Hij heeft een achtergrond in tuinbouw, milieu-educatie en herbebossingsprojecten in Iran, Koerdistan, India en Portugal. 
Reza onderzoekt in zijn werk manieren om verhalen over te dragen, door middel van geluid, beweging en poëzie. Gefragmenteerde, maar urgente verhalen van zowel persoonlijke als politieke herinneringen, materialen en vormen van verlies. Verhalen die worden gevormd door te luisteren en te verbeelden, en door opnieuw te luisteren. Hij luistert met en door zijn hele lichaam om kritisch te kunnen reageren op de gelaagde verhalen van ontheemding die hij in zich draagt. 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Reza Mirabi te gaan. 

VERA TUSSING

 

Vera Tussing (1982, Duitsland) studeerde af aan de London Contemporary Dance School en werkte als danseres, regisseur en onderzoeker in België, het Verenigd Koninkrijk en heel Europa.

In haar voorstellingen en installaties onderzoekt ze hoe je door verschillende zintuigen te mobiliseren een actieve connectie tussen performer en toeschouwer kunt creëren.

Tijdens haar residentie hier ging Tussing op zoek naar een ‘vocabulaire van de aanraking’. Kun je aanraking horen? Is het nodig om aanraking ook te zien? Wanneer is een aanraking seksueel of grensoverschrijdend?

 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Vera Tussing te gaan. 

ASTRIT ISMAILI

 

Astrit Ismaili onderzoekt de mogelijkheden van 'worden in plaats van zijn' binnen het domein van de performance. In alter ego's, lichaamsuitbreidingen en draagbare muziekinstrumenten. Denkend aan, over en door het lichaam: zoals het transformeert en getransformeerd wordt. Zoals het beweegt, geluid maakt en contact maakt. Zoals het zich uitbreidt en zichzelf overstijgt, naar de ander reikt en deze raakt.

In de studio van BAU ging Ismaili op zoek naar meer mogelijkheden om hunzelf te heruitvinden: nieuwe bewegingen, nieuw stem­geluid, nieuwe draagbare instrumenten die lichaamsextensies vormen en voorzien zijn van sensoren.

 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Astrit Ismaili te gaan.