RESIDENTEN

BAU AIR Residency
20/03/23 - 31/03/23
25/05/23 - 8/06/23

Shared Practice by Michele Rizzo workshop
31/05/23

Public sharing
8/06/23
Free entrance RSVP

 

Michele Rizzo is choreograaf en kunstenaar. Zijn werk van de laatste jaren is geïnspireerd op zijn ervaring met het dansen in clubs. In zijn voorstellingen laat hij zien dat choreografie het resultaat is van een proces van decentralisatie van een macht, een overblijfsel van de constante strijd tussen behoudenheid en constructie, tussen ontbinding en overgave, tussen het innerlijk en het uiterlijk.

 

Tijdens de residentie bij BAU onderzoekt Michele hoe de verbeelding als een instrument voor creativiteit werkt. Om aan te tonen dat de verbeelding, meestal gezien als een manifestatie van het rijk van het onwerkelijke, een constitutief onderdeel van intieme en sociale ervaringen is. Michele stelt zich tot doel om een bewegingstaal en een performativiteit te definiëren die ontdekken en leren bevordert. Hij bestrijdt hiermee enkel en alleen de weergave van een voorstelling om betekenis te genereren. 

 

BAU AIR DOTE Residency
24/03/23 - 21/04/23

Public sharing
21/04/23

 

Francisca Khamis Giacoman is een Chileense kunstenaar van Palestijnse afkomst. In haar performances en audiovisuele installaties brengt ze fragmentarische herinneringen in beeld van haar familie. Ze verbindt familiearchieven aan collectieve herinneringen en komt zo tot verschillende vormen van zijn, tussen werelden in. Op de grens van fictie en materialiteit ontvouwen zich verhalen over migratie. 

Nadat Francisca een pakket van haar familie uit Chili ontvangt, maakt ze hetzelfde gebaar en brengt ze een nieuw object ten tonele. Dit object brengt het materiaal van haar onderzoek samen met herinneringen aan het textielbedrijf van haar familie. Zo manifesteert zich de veelheid van tussenidentiteiten die haar leven doordringen.

 

Caer Ascendiendo 
Khamis werkt tijdens haar residentieperiode bij BAU verder aan het werk Caer Ascendiendo (Fall Ascending), dat inhaakt op het idee van tussenidentiteiten. Ze onderzoekt verhalen over diaspora via textiel, in het bijzonder dat van de parachute.

 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Francisca Khamis te gaan. 

 

BAU AIR DOTE residentie is een samenwerking tussen BAU en Dancing on the Edge.

BAU AIR Residentie
26/11/22 - 23/12/22

Public sharing
22/12/2022

 

Tchelet Pearl Weisstubs praktijk verenigt theater en beeldhouwkunst in interdisciplinaire installaties en performances.
Haar werk probeert de abstracte notie van het verstrijken van tijd te belichamen. Daarbij gaat het vooral om de spanning tussen duurzaamheid en kwetsbaarheid. In een tijdperk waarin massacomputerisering onze aangeboren beperkingen overwon (zoals het vermogen om onze herinneringen op te slaan en nooit meer te vergeten), ziet Weisstub een overheersend sociaal klimaat dat natuurlijke processen van verval ontkent. Ze zet in haar werk oude en nieuwe technologieën in om te bespreken wat het is om mens te zijn. Weisstubs werk çreëert hiermee een ruimte waarin we onze menselijke kwetsbaarheid kunnen delen en begrijpen als een collectieve, ontologische toestand. Met behulp van haar theaterachtergrond regisseert ze objecten in mise-en-scènes, waarbij ze sculpturen creëert die de aanwezigheid van leven bevatten. In haar live performances objectiveert ze het menselijk lichaam en onderzoekt ze de materiële beperkingen ervan.

 

Mat(t)er
Weisstub vindt in BAU AIR de mogelijkheid om een reeks werken over Mothering & Technology, genaamd 'Future Present', verder te ontwikkelen. Tijdens haar residentie, van 26 november tot 23 december 2022, creëer ze het eerste ontwerp van een performance genaamd: Mat(t)er, een opgraving van herinneringen gerelateerd aan zorgverlening. Op zoek naar een cyclische en moederlijke ervaring van tijd. Een moeder en kind zijn grotarcheologen, die elkaars herinneringen en zorgfantasieën opgraven. Weisstub richt zich vooral op het verkennen van de lichamelijkheid van het vastgrijpen en loslaten van nagespeelde zorgherinneringen met de performers. Een herinnering grijpen en een ander lichaam grijpen. Loslaten als ontwaken uit een fantasie; loslaten als het loslaten van houvast of het loslaten van afhankelijkheid.

 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Tchelet Pearl Weisstub te gaan. 

 

BAU AIR Residency
04/11/22 - 02/12/22

Tension, Stress and Trauma Release Exercises sessions workshop
20/11/22

 

Public sharing
01/12/22

Egle Budvytyte werkt op het snijvlak van beeldende- en performancekunst. Ze benadert beweging en gebaar als technologieën voor een mogelijke ondermijning van normativiteit, gender en sociale rollen. En voor (andere) dominante verhalen die de openbare ruimte beheersen.
Haar werk omvat liedjes, poëzie, video's en performances. Hierin verkent zij de overtuigingskracht van collectiviteit, kwetsbaarheid en doordringbare relaties tussen lichamen, publiek en de omgeving.

 

Song Sing Soil 2022

Van 4 november tot 2 december 2022 werkt Egle in de BAU Studio. Zij onderzoekt hoe zang kan dienen als voertuig voor spreuken en verhalen, door middel van stem, toonhoogte, pauze, ademhaling, ritme, rijm en herhaling. Hoe taal en sonische pulsaties het lichaam en het zenuwstelsel kunnen kalmeren. En hoe met een proces van schrijven en zingen de relatie tussen het lichaam en het landschap vorm krijgt. Tussen kwetsbaarheid, verval en sterven. Melodieën als medicijn. Egle ontvouwt het idee van grond, als metafoor voor het onderbewuste en het voorouderlijke en als een materiële realiteit die ons in stand houdt en ondersteunt.

 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Egle Budvytyte te gaan. 

BAU AIR Residency
29/08/22 - 25/9/22

 

Talk with Artun Alaska Arasli, Billy Mulaney en Anik Fournier
14/9/22


Public sharing
23/9/22

 

Artun Alaska Arasli is een in Amsterdam gevestigde kunstenaar, schrijver en curator. Zijn werk gaat over de relatie tussen het kunstwerk, de documentatie ervan en het moment dat de toeschouwer het werk aanschouwt. Hij presenteert zijn sculpturale en op tekst gebaseerde werken vaak uitsluitend als fotografische documentaties, om zo de voorwaarden te scheppen voor hun ontvangst en verdere distributie.  

Tijdens zijn residentie wilde Artun een tentoonstelling opvoeren door middel van een reeks immateriële uitingen en voorstellen. Hij creëerde een ekrastische herleving van zijn stervende ideeën en bond ze samen tot een coherent geheel - een monoloog die hij voor de allereerste keer zal opvoeren. 

 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Artun Alaska Arasli te gaan. 

BAU AIR DOTE Residentie
06/06/22 - 03/07/22


Public sharing

01/07/22

 

Reza Mirabi houdt het midden tussen een choreograaf, beeldend kunstenaar, danser en zadenverzamelaar. Hij heeft een achtergrond in tuinbouw, milieu-educatie en herbebossingsprojecten in Iran, Koerdistan, India en Portugal. 
Reza onderzoekt in zijn werk manieren om verhalen over te dragen, door middel van geluid, beweging en poëzie. Gefragmenteerde, maar urgente verhalen van zowel persoonlijke als politieke herinneringen, materialen en vormen van verlies. Verhalen die worden gevormd door te luisteren en te verbeelden, en door opnieuw te luisteren. Hij luistert met en door zijn hele lichaam om kritisch te kunnen reageren op de gelaagde verhalen van ontheemding die hij in zich draagt. 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Reza Mirabi te gaan. 

BAU AIR2 Residentie
09/11/20 - 06/12/20


Public sharing
04/12/20

 

Vera Tussing (1982, Duitsland) studeerde af aan de London Contemporary Dance School en werkte als danseres, regisseur en onderzoeker in België, het Verenigd Koninkrijk en heel Europa.

In haar voorstellingen en installaties onderzoekt ze hoe je door verschillende zintuigen te mobiliseren een actieve connectie tussen performer en toeschouwer kunt creëren.

Tijdens haar residentie hier ging Tussing op zoek naar een ‘vocabulaire van de aanraking’. Kun je aanraking horen? Is het nodig om aanraking ook te zien? Wanneer is een aanraking seksueel of grensoverschrijdend?

 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Vera Tussing te gaan. 

BAU AIR2 Residentie
09/11/20 - 06/12/20


Public sharing
04/12/20

 

Astrit Ismaili onderzoekt de mogelijkheden van 'worden in plaats van zijn' binnen het domein van de performance. In alter ego's, lichaamsuitbreidingen en draagbare muziekinstrumenten. Denkend aan, over en door het lichaam: zoals het transformeert en getransformeerd wordt. Zoals het beweegt, geluid maakt en contact maakt. Zoals het zich uitbreidt en zichzelf overstijgt, naar de ander reikt en deze raakt.

In de studio van BAU ging Ismaili op zoek naar meer mogelijkheden om hunzelf te heruitvinden: nieuwe bewegingen, nieuw stem­geluid, nieuwe draagbare instrumenten die lichaamsextensies vormen en voorzien zijn van sensoren.

 

Klik hier om naar de portfoliopagina van Astrit Ismaili te gaan.