Over BAU

Ruimte voor artistieke ontwikkeling, onderzoek en presentaties van performing arts


BAU is een ontwikkelplek voor onafhankelijke makers in de performing arts. In de volle breedte van het veld van dans, performance en allerhande cross-overs met bijvoorbeeld muziek, beeldende kunst en architectuur.


BAU initieert een gevarieerd activiteitenprogramma met o.a. residenties, labs en work-in-progress-presentaties. Hiermee maken we de artistieke ontwikkeling van performing artists toegankelijk en zichtbaar voor het publiek.

Voor haar activiteiten beheert BAU twee studio’s in het pand Entrepotdok 4 in Amsterdam. Deze studio’s zijn daarnaast te huur met extra aantrekkelijke tarieven voor zelfstandige makers die hun basis in Amsterdam hebben.  

 

Als lid van de Creatieve Coalitie adviseert BAU deze organisatie ter versterking van het onafhankelijke performing arts veld. 


Organisatie BAU 

Dagelijkse Leiding: Eva Villanueva
Zakelijke Leiding: Karin van den Berg
Marketing/communicatie: Iris Peters, Bea Correa
Productie: Marjolein Vogels


Bestuur Stichting BAU 

Voorzitter: Nicole van Vessum, Directeur van Theaterfestival De Parade
Secretaris: Jeroen Fabius, Artistiek directeur DAS Choreography/Academie voor Theater en Dans
Penningmeester: Sanne Boersma, zakelijk leider Stichting Likeminds.


BAU raadpleegt voor specifiek advies een team van onafhankelijke makers. Met dit adviseursteam blijven we op de hoogte van de actualiteiten op het gebied de performing arts en hebben we toegang tot een groot netwerk binnen het culturele veld.


RSIN fiscaal nummer: 8556 95 687
KVK 64505774
Statutaire naam: Stichting BAU


De stichting heeft ten doel: het produceren en presenteren van artistieke activiteiten en evenementen. De stichting beoogt hiermee de performing arts in Amsterdam en daarbuiten te bevorderen; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 


Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur

Beloningsbeleid volgens de cao van de Nederlandse dans.

Het bestuur is onbezoldigd.

Anbi Standaardformulier Publicatieplicht 2021
Anbi Standaardformulier Publicatieplicht 2020
Beleidsplan 2021
Jaarrekening 2021
Jaarverslag 2021

Activiteitenverslag 2020
Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

 

De onafhankelijke scene van Amsterdam
Naast een aantal structureel gesubsidieerde gezelschappen heeft Amsterdam een grote groep onafhankelijke en op projectbasis werkende kunstenaars. Choreografen, performancemakers en ook andere zelfstandige professionals die in de (podium)kunsten werken, zoals bijvoorbeeld dansers/performers, componisten, musici, dramaturgen en licht/geluidsontwerpers. Velen van hen zijn opgeleid aan de internationaal erkende, vaak interdisciplinair werkende opleidingen die Amsterdam rijk is: De Academie voor Theater en Dans (de opleidingen DAS Choreography, DAS Theater, SNDO,  Expanded Contemporary Dance, Mime, Productie Podiumkunsten, Scenografie, Design & Technologie etc) en de ROC. Maar ook opleidingen zoals het Conservatorium van Amsterdam, de Gerrit Rietveld Academie, de Rijksacademie van beeldende Kunsten en het Sandberg Instituut. 
Deze groep kunstenaars vormt samen met de structureel gesubsidieerde gezelschappen het landschap en de vruchtbare bodem waarop de kunst kan gedijen. Deze scene heeft baat bij het verbinden van activiteiten, versnippering voorkomen en zichtbaarheid vergroten. Vaak ligt bij deze kunstenaars (beginners, mid-careers en seniors) veel kennis en ervaring en manifesteert de innovatie zich het meest bij deze professionals.
 

BAU is (mede) mogelijk gemaakt door het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst), Gemeente Amsterdam, Gravin van Bylandt Stichting and Stichting Madelonia.